På denne side kan du finde information om evaluering af erhvervsudviklingsprojekter og -indsatser. Siden er lavet til dig, der vil vide mere om, hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med implementering og evaluering af dit projekt.

 

Siden er udviklet i forbindelse med regionernes og Erhvervsstyrelsens evaluering af erhvervsudviklingsprojekter i perioden 2015-2020. Evalueringsrammen omfatter projekter, der er medfinansieret af Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond eller REM-midler, og de enkelte projektevalueringer gennemføres af COWI A/S og DAMVAD Analytics. 

 

Opstartsmøde Evaluering Kontaktinfo Hjælpeværktøj

Sidst opdateret: 12-1-16